Pazartesi, 05 Mart 2018 11:24

Gece Plağı

Bruksizm ( Diş Gıcırdatma ) problemi olan hastalarda uyku esnasında , dişleri korumak amacıyla yapılan apareydir.

 Günlük hayatta genellikle uyku esnasında sıkça karşılaşılan diş gıcırdatma, güçlü çene hareketlerinin oluşturduğu dişi sıkma ve gıcırdatma olayı olarak bilinmektedir.

Nedeni tam anlamıyla bilinmemektedir. Sinir sisteminde beliren bir rahatsızlık olabileceği yönünde bilgiler bulunmaktadır. Çoğu kez kalıtsal nedenlerden yaşandığı da söylenir.