LASER İLE DİŞ TEDAVİSİ

Lazer ile diş rahatsızlıklarından hangileri giderilir?

Diş çürüklerinin giderilmesinde diş çürükleri genelde döner aletleri ile temizlenirken alternatif olarak lazer yardımıyla da temizlenebilir. Buradaki lazer uygulamasının avantajı sadece çürük alanın ortadan kaldırılıyor olmasıdır. Lazer ile sağlıklı diş dokusuna zarar vermeden çalışılır ve birçok vakada anestezi yapılmasına gerek kalmaz. Bu özellikle çocuk hastalarda belirgin avantaj sağlar. Cerrahi müdahalelerde ise erbium lazerleri ile kemik dokusu ve diş üzerinde kesi yapılabilir. Buda operasyonların süresini kısaltmakta hem de operasyon sonrası iyileşmenin daha kısa sürede olmasını sağlar. Diyot lazerler ile de birçok uygulamalar yapılır. Bir diyot lazer ile cerrahi operasyon sonrasında bölgeye lazer ışınları verilmek suretiyle dokuların iyileşmesinin hızlandırılması gerçekleştirilir. Bu işleme Biyo-modülasyon adı verilmektedir. Biyo-modülasyon operasyondan sonra ağrı ve ödemin giderilmesi etkin şekilde gerçekleştirilir. Bazı kişilerde diş etlerinde görülen lekelenmeler pigmentasyon adını verdiğimiz morlukların ortadan kaldırılması dişlerin beyazlatılması, yumuşak dokuda oluşan enfeksiyonların giderilmesi, yumuşak dokuda oluşan kistlerin alınabilmesi ve dişlerden ölçü almadan önce diş etlerinin açılması işlemlerinde diyot lazerler etkili şekilde kullanılabilir.

Lazerli diş tedavisi kimlere uygulanabilir?

Lazer ile diş tedavisi birçok hastada uygulanabilir. Lazerin uygulanmayacağı durumlar yoktur. Lazer enerjisi oldukça güvenli bir enerji türüdür. Hedef alınan dokuları ortadan kaldırarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Aynı zamanda çok düşük enerji seviyelerinde lazer kullanıldığında dokuların iyileşme hızlarını artırma kapasiteleri vardır. Sadece tümör olan bölgelerde ağız kanserlerinde kanserli bölgeye düşük seviyeli lazer uygulaması yapılmaz çünkü tümör bölgesinin daha çok artmasına yol açar. Yaş açısından bakılacak olursa küçük çocuklardan çok ileri yaştaki hastalara kadar kullanılabilmektedir. Hamilelerde de uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Lazer ışının özelliği tek dalga boyuna sahip olan ışık kütlelerinden oluşması ve bu ışık kütlelerinin birbirine paralel şekilde hareket etmeleri dolayısı ile düz bir hattı takip eden bir enerji ışığının oluşmasıdır. Bu ışın hedeflendiği doku üzerinde ısı enerjisine dönüşerek ani bir etki ile dokuyu ortadan kaldırabilmektedir. Bu sayede yumuşak doku üzerinde kesiler yapılabilir. Diş minesi üzerinde mine ortadan kaldırılabilir mine kesisi yapılabilir.

Lazerli diş tedavisinin avantajları nelerdir?

Lazerlerin diş hekimliğinde kullanılmasını klasik yöntemlerle kıyasladığımız zaman güçlü bakterisit etkisinin olması ve iyileşme süresinin kısa tutulmasıdır. Bakterisit etki özellikle enfeksiyon durumlarında kullanılır. Güçlü etki sayesinde doku içerisinde dezenfeksiyon gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin akut apseli bir dişin çekimi gerektiğinde lazer ile müdahale yapıldığında apse ortadan kaldırılabilmekte çekim sonrası çekilen bölgede kalan mikroorganizmaların ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. Benzer şekilde implantlar etrafında gelişen enfeksiyonların da lazerler ile hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması mümkündür. Lazerlerin yan etkilerinden bir tanesi analjezi sağlıyor olmaları bir tür uyuşturma gerçekleştiriyor olmalarıdır. Bu etki sayesinde diş çürüklerinin temizlenmesi sırasında lazer uygulanıyor ise anestezi yapmaya birçok hastada gerek kalmamaktadır. Bu da lazerlerin hastaların konforu açısından yararını ortaya koymaktadır. Bu nedenle günümüzde birçok değişik tedavilerde diş hekimliğinde lazerleri kullanmaktayız. Özellikle çocuk hastalarda lazerlerin sessiz çalışması anesteziye gerek kalmadan çürükleri temizlemesi büyük bir avantaj sunmakta ve korkan çocuklarda rahatlıkla çalışılabilir.

*Daha fazla bilgi için, Laser ile diş tedavisi

Antalya, Uncalı Ağız ve Diş Polikliniği , Laser ile diş tedavisi